A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch năm hoc 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG DIỆU

–––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Số: /KH-MN Hoàng Diệu, ngày…..tháng….năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

–––––––––––––––

Căn cứ Quyết định số 4776 /QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ vào Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 24 tháng 12 năm 2015, Quyết định ban hành Điều lệ Trường mầm non;

Căn cứ công văn số 2901 /SGD & ĐT - GDMN ngày 29 /8/2017 của Sở giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2­017- 2018;

Căn cứ công văn số 2902 /SGD & ĐT - GDMN ngày 29 /8/2017 của Sở giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn Cấp học mầm non năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 778 /GD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Chương Mỹ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và địa phương. Trường mầm non Hoàng Diệu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND Huyện Chương Mỹ, phòng GD&ĐT, Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hoàng Diệu, các ban ngành đoàn thể từ Huyện đến xã, các bậc phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

- Trẻ được phân chia theo đúng độ tuổi thuận lợi cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

- Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, đoàn kết, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có trình độ chuyên môn vững vàng, 100% giáo viên đạt chuẩn có 64,2% trên chuẩn, 100% các lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non, 50% giáo viên biết thiết kế giáo án điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Nhận thức của phụ huynh về vị trí vai trò của GDMN đã được nâng cao, nên nhu cầu gửi con đến trường ngày càng tăng.

- Đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định

- Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, nhà trường luôn nhận được sự đồng thuận của các bậc cha mẹ học sinh. Chính vì vậy trường luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các lực lượng trong và ngoài xã hội.

2. Khó khăn:

- Đa số phụ huynh làm nông nghiệp, buôn bán nhỏ, vì vậy đời sống dân cư còn thấp, thu nhập chưa ổn định dẫn đến điều kiện chăm lo cho các con còn hạn chế.

- Đội ngũ GV trẻ còn thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ, một số các đồng chí giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về sử dụng máy tính và chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của chương trình GDMN hiện nay. Trường có nhiều giáo viên đang trong độ tuổi sinh đẻ nên việc bố trí sắp xếp giáo viên còn gặp nhiều khó khăn.

- Phòng học còn thiếu, chưa đảm bảo tỷ lệ học sinh / lớp theo điều lệ trường mầm non.

II. THỰC TRẠNG VÀ CHỈ TIÊU

1.Thực trạng

1.1.Học sinh

- Tổng số trẻ điều tra trong toàn xã, thị trấn từ 0-5 tuổi 1185 Đạt tỷ lệ 100%

- Huy động trẻ ra lớp theo chỉ tiêu trên giao 241 Đạt tỷ lệ 92%

- Tỷ lệ trẻ ra lớp 698 Đạt tỷ lệ 76,2%

 

 

Stt

 

 

Độ tuổi

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

So sánh

Điều tra đến tháng 9/2016

Số trẻ ra lớp

Điều tra đến tháng 9/2017

Số trẻ ra lớp

Tăng hay giảm

1

0-2tuổi

266

 

259

 

 

2

2-3 tuổi

233

52

208

70

Tăng

3

3-4 tuổi

230

162

240

159

Giảm

4

4-5 tuổi

240

239

230

223

Giảm

5

5-6 tuổi

212

214

248

248

Tăng

Cộng

1181

667

1185

700

Tăng

1.2. Số lớp:

Stt

Độ tuổi

Số lớp năm học 2016-2017

Số lớp năm học 2017-2018

Tăng ( giảm)

1

5-6 tuổi

5

6

Tăng

2

4-5 tuổi

6

6

 

3

3-4 tuổi

4

4

 

4

Nhà trẻ

2

2

 

Cộng

17

18

Tăng

* Biện pháp:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã và Phòng GD-ĐT tiếp tục quy hoạch lại mạng lưới trường lớp nhằm đáp ứng với quy mô phát triển giáo dục tại địa phương, trong đó cần quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp ở những nơi tập trung đông dân cư, chú trọng vận động và tạo điều kiện đến trường cho trẻ 5 tuổi.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với tình hình của đơn vị, phân công giáo viên trực tuyển sinh và vận động các độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo đến trường theo kế hoạch đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh, tăng cường tỷ lệ huy động trẻ vừa đạt chỉ tiêu vừa đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

1.3. Cơ sở vật chất:

* Chỉ tiêu:

Stt

Phòng học và các phòng chức năng

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

(Đủ hay thiếu - Số lượng)

 

1

Phòng học

16

16

Thiếu 02

2

Phòng âm nhạc

1

1

Đủ

3

Phòng hiệu bộ

- Hiệu trưởng

- Phó hiệu trưởng

3

1

2

2

1

1

 

Thiếu 01

4

Bếp ăn

1

1

Đủ

5

Nhà vệ sinh

15

16

Thiếu 02

6

Phòng y tế

1

1

Đủ

7

Nhà bảo vệ

1

1

Thiếu 02

8

Bàn ghế

325

350

Đủ

* Biện pháp:

- Đầu tư kinh phí mua sắm, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ cho GDMN. Tập trung tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư kinh phí xây dựng thêm phòng học, mở rộng khuôn viên nhà trường ở điểm lẻ Cốc Thượng. Mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo Thông tư: 01/2015/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục Đồ dùng-Đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho trẻ mầm non và thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non từ các nguồn xã hội hóa, học phí và một phần kinh phí được giao. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên để huy động tối đa trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường học hai buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non.

1.4. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Stt

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Tin học

Ngoại ngữ

Đảng viên

TC

ĐH

SC

TT

CC

 

 

 

1

BGH

 

 

3

3

 

 

3

2

3

2

GV

15

1

26

6

 

 

31

17

6

3

Cô nuôi

6

6

 

1

 

 

 

 

2

4

Nhân viên Ytế, Kế toán, Văn thư

2

1

 

 

 

 

2

 

 

Cộng

23

8

29

10

 

 

36

19

11

- Số cán bộ quản lý cần: 3; đã có: 3; đủ

- Số giáo viên cần: 40; Thừa 2

- Số cô nuôi cần: 15; đã có 12; thiếu: 3

* Biện pháp:

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ:

Tổ chức cho 100% CBQL, GV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn trong hè theo quy định của các cấp…

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Bố trí đầy đủ các vị trí, chức danh, thành lập đầy đủ các tổ chức trong trường và các tổ chức trong nhà trường hoạt động theo đúng quy định.

Thực hiện tốt đánh giá Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định.

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý theo từng giai đoạn và điều chỉnh bổ sung của từng năm học theo đúng hướng dẫn các cấp quản lý. Có xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên trong năm học.


Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác bối dưỡng thường xuyên cho đội ngũ nhà giáo.

Tổ chức đánh giá xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Không có giáo viên vi phạm pháp luật, có hành vi, ngược đãi, bạo hành xúc phạm nghiêm trọng đến nhân cách hoặc xâm phạm thân thể trẻ.

Nhà trường tạo điều kiện cho đội ngũ CBGVNV tham gia học các lớp cao đẳng, đại học để nâng cao trình độ đào tạo và tổ chức bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho CBQL và GVMN. Phấn đấu năm học 2017-2018 có 100% CBQL và GV đạt chuẩn về trình độ đào tạo và tỷ lệ trên chuẩn đối với giáo viên tăng từ 3-5% so với năm học trước;

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); tăng cường đầu tư trang thiết bị CNTT và bồi dưỡng giáo viên; biết khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, trong tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ và đáp ứng yêu cầu tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và mô - đun nâng cao bằng hình thức e -learning do Bộ GD-ĐT tổ chức.

- Công tác tham mưu:

Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo tiếp tục đổi mới công tác Bồi dưỡng CB,GV,NV trong các nhà trường.

2. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục:

2.1. Chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng:

 

Độ tuổi

 

Năm học 2016 - 2017

Năm học 2017 - 2018

 

T/s trẻ

 

T/s trẻ

 

T/s trẻ

Tỷ lệ trẻ suy DD

 

T/s trẻ

Số trẻ ăn bán trú

Số trẻ suy DD

Tỷ lệ trẻ suy DD

5– 6 t

214

214

214

4

248

248

5

2

4-5 t

239

239

239

3

223

223

8

3.6

3-4 t

162

162

162

5

159

159

6

3.8

Nhà trẻ

52

52

52

10

70

70

3

4

Tổng

667

667

667

4

700

700

22

3.4

* Biện pháp:

- Phối hợp tốt với các cơ quan y tế ở địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em trong năm học.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế trường học vào cuối năm học theo quy định.

- Đảm bảo 100% trẻ được cân đo và khám sức khỏe theo định kỳ, được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

Đảm bảo 100% trẻ bị suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

- Thực hiện có hiệu quả việc hạn chế tốc độ tăng cân của trẻ thừa cân, béo phì, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở mỗi thể nhẹ cân, thể thấp còi

Có bếp ăn đảm bảo quy trình bếp 1 chiều và có giấy chứng nhận bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của cơ quan Y tế Huyện. Hàng nămNhân viên cấp dưỡng có khám sức khỏe theo định kỳ đúng quy định.

Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát VSATTP của nhân viên nuôi dưỡng, của giáo viên trong toàn trường.

2.2. Chất lượng giáo dục:

- 100% các lớp trong trường tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non và nghiêm túc thực hiện QCCM, chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.

- 100% trẻ các độ tuổi được thực hiện đánh giá sự phát triển theo đúng quy định.

- 100% trẻ 5 tuổi được thực hiện đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các bậc phụ huynh và cộng đồng hiểu và biết cách sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ để có biện pháp phối hợp, tác động phù hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm giúp trẻ phát triển tốt, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp 1 tại trường tiểu học.

* Chỉ tiêu cần đạt:

 

 

 

 

Độ tuổi

 

 

 

 

Số trẻ

Lĩnh vực

Phát triển thể chất

Phát triển nhận thức

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển tình cảm – xã hội

Phát triển thẩm mỹ

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

5-6 tuổi

248

240

8

235

13

243

5

239

9

245

3

4-5 tuổi

223

214

9

216

7

217

6

214

9

212

11

3-4 tuổi

159

146

13

152

7

147

12

148

11

145

14

Nhà trẻ

70

64

6

65

5

63

7

62

8

 

 

Cộng

700

664

36

668

32

670

30

663

37

602

28

* Biện pháp:

Tổ chức cho 100% CB, GV, NV học tập nhiệm vụ năm học.
Quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn 100% CB, GV, NV và tổ chuyên môn có đầy đủ hồ sơ theo quy định đảm bảo chất lượng.

100% CB, GV, NV thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động trong nhà trường.

Tiếp thu và triển khai đầy đủ các nội dung chuyên đề đã được tập huấn.
Tổ chức đăng ký viết SKKN, hoạt động tốt, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.

Tổ chức Hội thi “Bé khéo tay” cấp trường vào tháng 03/2018; Liên hoan chúng cháu vui khỏe cấp huyện dành cho trẻ 5 tuổi vào tháng 4/2018.

2.3. Công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi:

* Biện pháp:

- Điều tra rà soát, lập danh sách trẻ trong độ tuổi. Tuyên truyền vận động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, trẻ 3 - 4 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 80-85% trẻ nhà trẻ đạt 34%.

- 100% trẻ 5 tuổi tuổi HTCT, 98 % trẻ 3, 4 tuổi, 80 % trẻ nhà trẻ HTCT.

- 100% học sinh học 2 buổi/ ngày.

- Thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, các chế độ chính sách về công tác PCGDMNCTE5T.

- Duy trì các chỉ tiêu, phấn đấu đạt PCGDMNCTE5T năm 2017 và những năm tiếp theo.

2.4. Các Cuộc vận động - Các Phong trào thi đua:

2.4.1. Các Cuộc vận động:

* Biện pháp:

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non.

2.4.2. Các Phong trào thi đua:

* Biện pháp:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo gắn nội dung “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” với thực hiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Quán triệt đội ngũ CBQL, GV, NV nhà trường về phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, thực hiện nghiêm kỷ cương trong công tác quản lý.

Phát động phong trào xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, theo chủ đề, trang trí trưng bày sản phẩm của trẻ; tổ chức làm đồ dùng đồ chơi mang tính hiệu quả, thiết thực trẻ mầm non được sử dụng lâu, bền; xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp an toàn và sinh thái.

Tổ chức tốt phong trào thi giáo viên giỏi, nhân viên giỏi cấp trường; phong trào viết sáng kiến kinh nghiệp; phong trào thi đua chào mừng các ngày hội, ngày lễ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đẩy mạnh công tác đánh giá tổng kết, tuyên dương khen thưởng sau các đợt phát động các phong trào thi đua.

3. Các chỉ tiêu đăng ký thi đua của nhà trường:

3.1. Tập thể:

- Trường: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND Thành phó Hà Nội.

- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh

- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc ( Đề nghị Công đoàn giáo dục Hà Nội tặng giấy khen)

- Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc

3.2. Cá nhân:

- GVG,NVG cấp trường: 19 Đ/c.

- LĐTT : 36 Đ/c;

- CSTĐ cấp cơ sở: 06 Đ/c;

3.3. Công tác viết SKKN

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Tên SKKN năm học2017-2018

Lĩnh vực

Thời gian thực hiện

1

Đào Thị Nhung

26/01/1980

Hiệu trưởng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý của người hiệu trưởng trường mầm non

Quản lý

Tháng 9/2017

2.

Bùi Thị Tám

10/6/1981

Phó Hiệu trưởng

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, giảm tỷ lệ trẻ SDD trong trường mầm non

Quản lý

Tháng 9/2017

3

Nguyễn Thị Hay

20/7/1963

Giáo viên

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 3-4 tuổi

Mẫu giáo

Tháng 9/2017

4

Đào Thị Thảo

01/4/1983

Giáo viên

Các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ

Nhà trẻ

Tháng 10/2017

5

Nguyễn Thị Kim Tuyến

30/7/1980

Giáo viên

Sáng tạo làm một số đồ dùng đồ chơi cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động tích cực ở trường mầm non

Mẫu giáo

Tháng 10/2017

6

Nguyễn Thị Lan

24/02/1982

Giáo viên

Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi biết yêu thương, lễ phép.

Mẫu giáo

Tháng 11/2017

7

Đặng Thị Thu

01/8/1981

Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc

Mẫu giáo

Tháng 11/2017

8

Tạ Thị Hằng

01/10/1989

Giáo viên

Một số biện pháp xây dưng môi trường học tập giúp trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non.

Mẫu giáo

Tháng 12/2017

9

Nguyễn Thị Hiền

02/10/1989

Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển thẩm mỹ thông qua môn tạo hình

Mẫu giáo

Tháng 12/2017

10

Đào Thị Lừng

20/02/1984

Giáo viên

Một số biện pháp lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển nhận thức.

Mẫu giáo

Tháng 01/2018

11

Phan Thị Huyên

03/3/1990

Giáo viên

Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi

Mẫu giáo

Tháng 01/2018

12

Nguyễn Thị Mai

13/1/1990

Giáo viên

Phương pháp tổ chức trò chơi đóng kịch nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi ở trường mầm non

Mẫu giáo

Tháng 02/2018

13

Trịnh Thị Liên

09/10/1991

Giáo viên

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng thông qua hoạt động kể chuyện

Nhà trẻ

Tháng 02/2018

14

Nguyễn Thị Mỹ

28/12/1987

Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi thích nghi với môi trường ở trường mầm non

Mẫu giáo

Tháng 02/2018

15

Đặng Thị Hân

19/3/1982

Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, an toàn và sinh thái

Mẫu giáo

Tháng 02/2018

16

Nguyễn Thị Vân

24/3/1991

Giáo viên

Một số biện pháp phát triển nhận thức cho trẻ 24-36 tháng thông qua hoạt động nhận biết

Nhà trẻ

Tháng 3/2018

17

Nguyễn Thị Yến

10/11/1989

Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể chuyện

Mẫu giáo

Tháng 3/2018

18

Nguyễn Thị Tâm

18/9/1984

Giáo viên

Một số phương pháp lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động góc cho trẻ 5-6 tuổi

Mẫu giáo

Tháng 3/2018

19

Nguyễn Thị Dung

12/6/1987

Cô nuôi

Một số biện pháp cải thiện bữa ăn giúp trẻ ăn ngon miệng trong trường mầm non

Nuôi dưỡng

Tháng 4/2018

20

Nguyễn Thị Duyên

05/8/1988

Cô nuôi

Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non

Nuôi dưỡng

Tháng 4/2018

4.Công tác Kiểm định chất lượng - Xây dựng trường chuẩn Quốc gia

    1. Công tác kiểm địnhchất lượng

* Mục tiêu:

- Duy trì và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn kiểm định cấp độ 2.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên biết công tác tự đánh giá trường mầm non. Phân đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 giai đoạn 2015- 2020.

* Biện pháp:

- Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
- Củng cố kiện toàn tổ tự đánh giá chất lượng trường mầm non, phân công từng nhóm, cá nhân phụ trách từng tiêu chuẩn vừa thu thập, xử lí minh chứng vừa viết báo cáo.

- Kiểm tra mức độ hoàn thành và thu thập thông tin, viết báo cáo và chỉnh sửa báo cáo.

- Các nguồn minh chứng được phân định và lưu trữ một cách khoa học, dễ tìm kiếm.

Nhà trường tiếp tục duy trì và phân đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 giai đoạn 2015- 2020.

4.2. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia

* Mục tiêu:

- Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

* Biện pháp:

- Tiếp tục giữ vững các tiêu chí trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014.
Dự kiến công nhận lại vào năm 2018.

5. Công tác xã hội hóa giáo dục:

* Mục tiêu:

- Quỹ xã hội hóa giáo dục: 95% phụ huynh tham gia (số tiền theo khả năng, không bắt buột).

- Mua 01hệ thống tăng âm loa đài, lắp mành tránh nắng các lớp, lắp hệ thống quạt điện khu nhà vòm.

100% Thực hiện có hiệu quả về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Tham mưu tích cực với chính quyền địa phương để được hỗ trợ cho trường về mọi mặt nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

* Biện pháp:

Tham mưu với các cấp lãnh đạo trong việc vận động và sử dụng nguồn xã hội hóa giáo dục đúng quy định.

Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và các ban ngành đoàn thể hiểu rõ tầm quan trọng của công tác xã hội hóa giáo dục, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với từng cá nhân trong việc thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác xã hội hóa giáo dục đúng mục đích.

Tuyên truyền các lực lượng xã hội về mục tiêu, chương trình và các văn bản liên quan đến bậc học mầm non nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của bậc học từ đó sẻ nâng cao sự ủng hộ, hỗ trợ của mọi lực lượng đối với bậc học nói chung và nhà trường nói riêng.

Nội dung vận động, tuyên truyền: Các chủ chương của Đảng, chính sách của nhà nước về giáo dục nói chung, công tác xã hội hóa giáo dục nói riêng, các văn bản liên quan đến bậc học mầm non.

Phối hợp với các tổ chức cá nhân như: hội khuyến học, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, mạnh thường quân, các ban ngành đoàn thể…để vận động thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Phân công nhiệm vụ:

1.1. Hiệu trưởng

- Là người lãnh đạo toàn bộ các hoạt động trong trường. Chịu trách nhiệm cá nhân về quyền hạn và trách nhiệm của mình theo luật định.

- Chịu trách nhiệm về mặt tổ chức, phân công giao việc cho các phó hiệu trưởng và các thành viên trong trường.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong trường.

- Trực tiếp lập kế hoạch phát triển giáo dục của trường và kế hoạch năm, tháng, tuần.

- Quản lý và điều hành ngân sách trong toàn trường theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

- Đề nghị Phòng giáo dục, Phòng Nội vụ, UBND huyện về quyết định tuyển dụng đề bạt giáo viên, thuyên chuyển giáo viên. Khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

- Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do trường tổ chức.Nhận học sinh và thuyên chuyển học sinh, xét duyệt kết quả học tập của học sinh, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 5 tuổi cho học sinh 5 tuổi hàng năm.

- Quản lý toàn bộ đất đai, tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy và học của trường.

- Được dự các lớp bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ quản lý trường học.

- Được hưởng các quyền lợi theo luật định.

1.2. Phó hiệu trưởng

1.2.1. Đối với Phó hiệu trưởng: Phụ trách chuyên môn giáo dục

- Hàng năm lên kế hoạch chuyên môn của nhà trường, kế hoạch thanh tra, dự giờ thao giảng giáo viên các khối lớp, lên kế hoạch các hội thi giáo viên , học sinh

- Phụ trách chuyên môn của trường, phụ trách thiết bị, đồ dùng dạy học của các lớp, của nhà trường.

- Có nhiệm vụ tổ chức cho giáo viên, học sinh thực hiện việc dạy và học theo nhiệm vụ năm học và theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng đại trà và mũi nhọn (giáo viên giỏi).

- Quản lý sĩ số học sinh, tổng hợp các biểu mẫu báo cáo liên quan đến chất lượng giáo viên và học sinh, đồ dùng, thiết bị giảng dạy, báo cáo kịp thời và chính xác.

- Cùng với ban thanh tra chuyên môn nhà trường, trưởng ban thanh tra phân loại giáo viên về chất lượng dạy và học mỗi năm ít nhất là 4 lần.

* Phó hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên, dự giờ để điều chỉnh kế hoạch dạy và học. Làm việc phải có kế hoạch năm, kỳ, tháng cụ thể và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công, ủy quyền

1.2.2. Phó hiệu trưởng: Phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng, CSVC, Phổ cập.

- Là người giúp việc Hiệu trưởng.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về công việc được phân công;

- Cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan đến nhà trường;

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được phân công hoặc ủy quyền;

- Được dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ về quản lý trường học, được hưởng các quyền lợi theo luật định;

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng;

- Phụ trách công tác phổ cập trẻ trong xã hàng năm. Lập kế hoạch, tổ chức điều hành thực hiện và tổng hợp điều tra, báo cáo về công tác phổ cập giáo dục;

- Hàng năm lập kế hoạch báo cáo với hiệu trưởng, với địa phượng việc xây dựng, sửa chữa và mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động của trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công, ủy quyền

- Trực sớm và tham gia giao nhận thực phẩm hàng ngày.

1.3. Tổ trưởng

1.3.1 Đối với các tổ trưởng chuyên môn giáo dục

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

- Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

1.3.2. Đối với tổ trưởng chuyên môn nuôi dưỡng

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên.

- Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

1.3.3 Tổ trưởng tổ Văn phòng

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ về chăm sóc, dinh dưỡng;

- Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường, nhà trẻ;

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

- Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên.

- Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

1.4. Khối trưởng.

1.4.1. Khối trưởng khối lớp 5-6 tuổi.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn khối 5 tuổi.

- Bồi dưỡng chuyên môn tổ viên và kiểm tra tổ viên cùng với Phó hiệu trưởng chuyên môn.

- Hàng tháng triển khai nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét xếp loại thi đua trong tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

1.4.2. Khối trưởng khối lớp 4-5 tuổi.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn khối 4 tuổi.

- Bồi dưỡng chuyên môn tổ viên và kiểm tra tổ viên cùng với Phó hiệu trưởng chuyên môn.

- Hàng tháng triển khai nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét xếp loại thi đua trong tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

1.4.3. Khối trưởng khối lớp 3-4 tuổi.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn khối 3 tuổi.

- Bồi dưỡng chuyên môn tổ viên và kiểm tra tổ viên cùng với Phó hiệu trưởng chuyên môn.

- Hàng tháng triển khai nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét xếp loại thi đua trong tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

1.4.4. Khối trưởng nhóm Nhà trẻ .

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn khối nhà trẻ.

- Bồi dưỡng chuyên môn tổ viên và kiểm tra tổ viên cùng với Phó hiệu trưởng chuyên môn.

- Hàng tháng triển khai nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét xếp loại thi đua trong tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

1.5. Đối với giáo viên

- Làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ ở trường.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; G­ương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em, vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đồ dùng, thiết bị...trong lớp học, chịu trách nhiệm đền bù khi để hư hỏng mất mát do thiếu trách nhiệm.

- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

1.6. Đối với nhân viên nuôi dưỡng.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của Nhà trường.

- Bảo đảm an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại trường. tuân thủ các quy định về VSAT thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ.

- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

1.7. Nhân viên:

1.7.1. Nhân viên kế toán

- Là người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng về tài chính;

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật về những việc được phân công.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả đúng nguyên tắc nguồn tài chính( cả trong và ngoài ngân sách) dự toán các khoản thu- chi theo thỏa thuẩn với phụ huynh học sinh.

- Giúp chủ tài khoản dự toán kính phí cả năm của nhà trường.

- Tổng hợp báo cáo chính xác, đúng yêu của cấp trên;

- Xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách đúng quy định, quyết toán kịp thời

- Báo cáo thu chi ngân sách đúng quy định với hiệu trưởng

- Thanh toán quyết toán chế độ cho cán bộ giáo viên kịp thời, đúng chế độ

- Làm và nộp báo cáo thống kê về tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- Bán phiếu ăn hàng tháng.

- Tính khẩu phần ăn hàng ngày.

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của Nhà trường.

- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

1.7.2. Đối với nhân viên Văn thư - Thủ quỹ

- Làm công tác văn thư của nhà trường, quản lý văn bản đi, văn bản đến.

- Bán phiếu ăn hàng tháng cho học sinh.

- Ghi thu, ghi chi đầy đủ.

- Ra đầy đủ các đầu sổ phục vụ công tác thủ quỹ ( sổ quỹ tiền mặt, Thu và thanh toán, nhật ký thu và bàn giao, tổng hợp thu chi).

- Lưu chứng từ tạm ứng, thanh toán của nhà trường.

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của Nhà trường.

- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

1. 7.3. Đối với nhân viên Y tế - Thủ kho

- Xây dựng kế hoạch y tế trường học đường.

- Kiểm tra vệ sinh học trường, vệ sinh môi trường, theo dõi sổ kiểm thực ba bước, lưu nghiệm thực phẩm hàng ngày.

- Thủ kho nhận cấp thực phẩm, nước ăn, uống...

- Phụ trách bảo hiểm giáo viên, học sinh.

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của Nhà trường.

- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

1.7.4. Đối với nhân viên bảo vệ

- Trực, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi tại trường 24/24 giờ.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xẩy ra mất mát tài sản của nhà trường

- Cắt tỉa và chăm sóc cây xanh tại điểm trường được phân công.

- Hàng ngày theo dõi khách đến trường, bào Hiệu trưởng khi khách đến liên hệ.

- Xây dựng phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học.

2. Giải pháp thực hiện chỉ tiêu:

2.1. Công tác xây dựng đội ngũ:

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ:

* Về tư tưởng chính trị:

- 100% giáo viên, nhân viên được tham gia dự các lớp bồi dưỡng chính trị, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- 100% giáo viên, nhân viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ điều lệ trường mầm non, luật giáo dục, pháp lệnh công chức, …

- Hàng tháng họp hội đồng đều có đánh giá công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua mang tính chủ đề các ngày lễ, ngày truyền thống để tăng thêm giá trị nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

* Về công tác chuyên môn:

Trình độ chuyên môn:

Tổng số: 60 Đ/c:

+ Đạt chuẩn: 100%.

+ Trên chuẩn: 37/60 đạt 61.7% .

- Tổ chức các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi thao giảng kiến tập của các tổ khối, sinh hoạt tập thể của Nhà trường. 100% giáo viên, nhân viên được tham gia.

- Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn do Phòng GD, Sở GD tổ chức theo chuyên đề.

- Khi phân công, Ban giám hiệu cần nắm được điểm mạnh, điểm hạn chế từng giáo viên để xếp lớp cho phù hợp với khả năng, năng lực.

* Nâng cao năng lực chuyên môn thông qua đào tạo và tự bồi dưỡng.

- Song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng kế hoạch, bố trí, sắp xếp tạo mọi điều kiện cho tất cả cán bộ, giáo viên được tham gia học nâng trên chuẩn theo từng giai đoạn.

- Công tác tham mưu:

+ Chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng đội ngũ ngày một phát triển phục vụ cho công tác dạy và học.

+ Đề nghị cấp trên tổ chức các lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN được ban hành.

+ Tham mưu đề xuất Phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản trong quản lý dạy và học nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong nhà trường.

2.2.Công tác quản lý chuyên môn:

2.2.1. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng:

- Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn, công tác vệ sinh ATTP, chỉ đạo tốt việc tính khẩu phần ăn cho trẻ theo khung chương trình GDMN do Bộ GD-ĐT ban hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non tại trường.

- Mua đầy đủ đồ dùng cá nhân trẻ.

- Giáo viên thực hiện đúng lịch vệ sinh khăn mặt, chăn chiếu; vệ sinh nhóm lớp sau mỗi ngày đảm bảo phòng học sạch, thoáng mát, đủ ánh sáng.

- Vệ sinh phòng bếp, rửa đồ dùng bán trú thường xuyên, mua đầy đủ ca, cốc, bát, thìa bằng inoc.

- Dụng cụ đựng, chế biến thực phẩm sống và chín riêng biệt

- Thành lập BCĐ công tác y tế trường học, phối hợp với Trạm y tế tiêm phòng Sởi và Rubenla cho trẻ trong độ tuổi học tại trường.

-Theo dõi phục hồi trẻ suy dinh dưỡng hàng tháng

- Hồ sơ nhân viên y tế đầy đủ.

- Kiểm tra chất lượng, định lượng khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày.

- Hợp đồng thực phẩm đầu năm và vận động phụ huynh bán thực phẩm sạch, an toàn cho nhà bếp.

- Quy trình chế biến theo quy trình bếp một chiều, thay đổi món ăn theo mùa, trong tuần không lặp lại. Bếp ăn có giấy chứng nhận VSATTP.

- Chú trọng giáo dục trẻ ký năng vệ sinh cá nhân, ký năng sống, hình thành nề nếp, thói quen hành vi văn minh cho trẻ.

- Nâng cao kiến thức, nội dung giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

- Đón, trả trẻ từ tay phụ huynh, tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ mặt.

- Đầu năm tu sửa đồ chơi ngoài trời, đường điện nước, chặt tỉa cành cây trước và sau mùa mưa bão.

2.2.2. Quản lý giáo dục:

- Tổ chức cho 100% CB, GV, NV học tập nhiệm vụ năm học.

- Quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn 100% CB, GV, NV và tổ chuyên môn có đầy đủ hồ sơ theo quy định đảm bảo chất lượng.

-100% CB, GV, NV thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động trong nhà trường

- Tiếp thu và triển khai đầy đủ các nội dung chuyên đề: Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Chuyên đề phát triển vân động, Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống…

- Tổ chức đăng ký viết SKKN, thao giảng 20/10, 20/11 và giáo viên giỏi trường, 8/3.

- Chấm hồ sơ cô, cháu và đồ chơi 2 lần/năm để đánh giá xếp loại.

- Tổ chức thi “Bé khéo tay” vào tháng 03/2018, Liên hoan “Chúng cháu vui khỏe ” vào tháng 4/2018.

2.3. Quản lý và chỉ đạo tổ chức các hoạt động của học sinh:

- Quant lý chỉ đạo giáo viên, nhân viên thực hiện đúng Quy chế chuyên môn, lịch sinh hoạt của trẻ. Hàng tháng có kế hoạch kiểm tra, dự giờ đánh giá xếp loại theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Quản lý chỉ đạo các hoạt động của học sinh với phương châm dạy trẻ: “ Lấy trẻ làm trung tâm” tránh gây áp lực và gò bó ức chế cho trẻ.

- Tăng cường các hoạt động giáo dục: Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

2.4. Quản lý về cơ sở vật chất

- Kiểm tra, rà soát đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị, cơ sở vật chất trường quốc gia.

- Làm tờ trình lên Đảng ủy, HĐND, UBND xã tích cực tham mưu đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và dự án xây trường.

- Quản lý tốt tài sản của trường, lớp; Biên bản kiểm kê, kế hoạch tu sửa hàng năm.

- Chủ động lên kế hoạch, phối hợp ban công an xã bảo vệ tài sản nhà trường vào ban đêm và trong những ngày nghỉ lễ, tết, hè.

- Tích cực làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và vận động phụ huynh đóng góp tạo nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa nâng cấp một số các hạng mục trong trường để đảm bảo cho công tác chăm sóc, giáo dục trong nhà trường.

2.5. Quản lý về hồ sơ sổ sách, công tác văn thư lưu trữ của các tổ chức đoàn, hôi, các tổ khối, các cá nhân được phân nhiệm

- Quản lý chỉ đạo lưu trữ đầy đủ hồ sơ sổ sách của nhà trường, các tổ chức đoàn, hội, các tổ khối và các cá nhân theo quy định.

- Có kế hoạch kiểm tra nội bộ về công tác quản lý hồ sơ sổ sách của các bộ phận hàng năm. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

2.6. Quản lý hành chính

Thủ trưởng đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của mình và bố trí đủ kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017;

Trực tiếp, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, có chất lượng cao các nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính đảm bảo đúng tiến độ, thời gian gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo 2 chiều đám bảo đúng thời gian kế hoạch đề ra

2.7. Quản lý tài chính

- Chấp hành các quy định về huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ (quan tâm cơ sở pháp lý thực hiện các khoản thu, các khâu trong tổ chức thu, trả lại nhập quỹ, gửi kho bạc, quản lý, sử dụng). Niêm yết công khai các văn bản thu-chi đầu năm học.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ

- Thực hiện quy chế công khai tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Quản lý tiền mặt theo quy định.

- Thực hiện, lập dự toán ngân sách, chi, quyết toán theo quy định của phòng GD-ĐT.
- Thực hiện các quy định về tài chính theo văn bản hiện hành.

2.8. Quản lý tài sản

Phân công đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC có trách nhiệm đăng ký, theo dõi, kiểm tra, kiểm kê về hiện vật và giá trị tài sản được giao quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Hàng năm có biên bản kiểm kê theo dõi tàn sản cố định, đồ dùng, dụng cụ. Kế toán có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ chứng từ về tài sản và mở sổ theo dõi quản lý theo Quyết định số 19/2009/-QĐ-BTC.

Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC có trách nhiệm đăng ký, theo dõi, kiểm tra, kiểm kê tài sản do các bộ phận, các cá nhân thuộc trường quản lý, sử dụng.

Tài sản nhà trường phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm công bằng, tiết kiệm và có hiệu quả.

Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân, cho thuê, kinh doanh và các mục đích khác.

Các bộ phận có thể giao tài sản là phương tiện làm việc hàng ngày cho cá nhân thuộc tổ mình trực tiếp bảo quản và sử dụng.

Cá nhân được giao tài sản chỉ được phép sử dụng vào mục đích chung; không được chiếm dụng làm tài sản riêng.

Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo đúng quy định

Lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa, cải tạo; thanh lý tài sản theo quy định của Nhà nước;

Bảo vệ, giữ gìn tài sản được giao; không được để tài sản thất lạc, hư hỏng, mất mát.

2.9. Quản lý an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, phòng chống bắt cóc trẻ em

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ CB - GV - NV và CMHS toàn trường.

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và các cơ quan, tổ chức về trật tự an toàn trường học. Thường xuyên kiểm tra CSVC phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường.

Cho giáo viên ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo,

Xây dựng phương án Phòng chống cháy nổ, hàng năm kiện toàn Ban phòng chống cháy nổ trong nhà trường. Hàng năm cử cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia các lớp tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ và các Bậc CMHS về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở trường cũng như ở gia đình. Không đẻ trẻ đến trường một mình, không theo người lạ

2.10. Quản lý bữa ăn và giấc ngủ trẻ

- Tăng cường công tác bồi dưỡng và tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên - nhân viên về kiến thức nâng cao chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non.Giữ gìn vệ sinh môi trường như không khạc nhổ nơi công cộng, vứt rác đúng nơi qui định. Làm tốt công tác xây dựng thực đơn hàng ngày cho trẻ, công tác vệ sinh an toàn trường học

- Quản lý chỉ đạo công tác giữ vệ sinh phòng ngừa ô nhiễm. Phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cắt ngắn và giữ sạch móng tay, không được đeo đồ trang sức để không lây truyền các sinh vật gây ngộ độc sang.

- Đảm bảo điều kiện chăm sóc giấc ngủ cho trẻ ngủ đủ và sâu giấc; phòng ngủ của trẻ đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

- 100% trẻ có phản nằm không để trẻ nằm chiếu trải trực tiếp trên nền nhà.

2.11. Công tác kiểm tra

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch cụ thể của từng tháng, xây dựng chuyên đề kiểm tra toàn diện kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên công khai trong năm học để giáo viên chủ động trong công tác kiểm tra. BGH xây dựng quy chế đánh giá rõ ràng chi tiết dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và có sự vận dụng linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức bỗi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cộng tác viên, cử các đồng chí giáo viên đó đi học tập hoặc tập huấn công tác kiểm tra do cấp trên tổ chức.

- Thành lập Ban kiểm tra nộ bộ bằng cách tuyển chọn những giáo viên vững vàng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo và rút kinh nghiệm cho giáo viên trong các đợt kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề để giáo viên nhận rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục.

- Thực hiện tốt công tác tư vấn thúc đẩy cho giáo viên trong nhà trường phát hiện sớm những thiếu xót và sai phạm của đối tượng kiểm tra.

- Kiến nghị và tham mưu kịp thời đúng đắn với các cấp quản lý về những thiếu xót, sai lệch trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn quản lý hoặc những vấn đề nảy sinh giúp các cấp quản lý nắm bắt được những thông tin và tự điều chỉnh kế hoạch một cách cụ thể và có tính khả thi.

2.12. Công tác đoàn thể

- Công tác xây dựng Đảng

Mỗi Đảng viên trong Chi bộ phải tự giác rèn luyện ý chí, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận về Đảng. Không ngừng phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng trước sự tin cậy của quần chúng cán bộ giáo viên và nhân dân.

Chi bộ và mỗi Đảng viên phải thường xuyên gần gũi quần chúng, giúp đỡ quần chúng hiểu biết nhiều về Đảng, tin cậy ở Đảng, bồi dưỡng đối tượng quần chúng để thường xuyên bổ sung cho Chi bộ. Trong năm học phấn đấu kết nạp từ 2-3 Đảng viên mới.

Tổ chức sinh hoạt đều đặn, nghiêm túc, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Xây dựng Chi bộ thành tập thể đoàn kết nhất trí cao và có sức mạnh rõ rệt, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nghiêm túc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, thu nộp Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

- Công tác phối hợp hoạt động Công đoàn:

Phố hợp trong việc xây dựng kế hoạch: BGH nhà trường kết hợp với khối trưởng, tổ trưởng để thống nhất các chủ đề, thời gian thực hện chủ đề và kết hợp với công đoàn để thực hiện kế hoạch đề ra.

Phố hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây đựng đội ngũ:

Ban giám hiệu nhà trường và Ban chấp hành công đoàn trường cam kết thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của mình, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV- NV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo quyền lao động, học tập, cống hiến, phấn đấu vươn lên của CBGV - NV.

Ban giám hiệu và Công đoàn tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho CBGV, chỉ đạo và động viên CBGV phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đổi mới giáo dục.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD có chất lượng cao, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt trên chuẩn cao, đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gưiơng đạo đức tự học và sáng tạo”. Phong trào “Xã hội hóa giáo dục”, “Xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Phối hợp làm tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, huy động các nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục phát triển, từng bước cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc cho CBGV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Công tác hoạt động của Chi Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Tham gia tích cực những hoạt động cho nhà trường và cấp trên đưa ra; thật sự là lực lượng nòng cốt trong nhà trường và là cánh tay phải của Đảng.

- Công tác hoạt động của Chi hội phụ nữ:

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nhà trường tuyên truyền các nghị quyết, chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các nội dung lien quan đến lao động nữ.

- Phối hợp với nhà trường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

2.13. Công tác thi đua khen thưởng

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm.

Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong giáo dục. Các phong trào thi đua tổ chức thiết thực, hiệu quả; đảm bảo kịp thời, chính xác, công bằng, dân chủ. Chú trọng khen thưởng những giáo viên dạy giỏi; quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất. Phát hiện, xây dựng và nhân rộng nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt Luật Thi đua Khen thưởng; Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của Trung ương, Thành phố các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT, UBND Huyện Chương Mỹ về công tác Thi đua, Khen thưởng.

3. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo từng tháng

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng

8/2017

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên.

- Họp các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

- Điều tra rà soát, lập danh sách thông kê phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công giáo viên xây dựng môi trường lớp học, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho khai giảng năm học mới.

- Lập kế hoạch mua sắm dồ dùng, trang thiết bị phục vụ bán trú. Sửa chữa tăng cường CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

- Dự bồi dưỡng công tác hè cho CBQL-GV

- Dự hội nghị tông kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018; hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non.

- Chuẩn bị văn kiện cho Hội nghị CB,CNVC,LĐ.

- Chuẩn bị cho họp cha mẹ học sinh.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- BGH

- BGH

-PHT, GV

-BGH,KT

 

- PHT

 

-PHT,GV

-BGH, KT

- HT

 

 

- BGH

- BGH

- BGH

- HT

 

 

- BGH, BCHCĐ,BTTND

 

- BGH

 

Tháng

9/2017

- Khai giảng năm học mới. Ổn định nề nếp, triển khai quy chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học.

- Mua sắm đồ dùng học tập, trang thiết bị bán trú ....

- Xây dựng kế hoạch năm học.

- Tiếp tục phát động và triển khai các cuộc vận động đã nêu trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức ký cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

- Họp kiện toàn ban đại diện cha mẹ học sinh, họp CMHS toàn trường.

- Làm Kế hoạch thu chi báo cáo PGD & ĐT, UBND xã phê duyệt .

- Tham mưu , lập kế hoạch huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã hội ủng hộ xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất, các công trình nhỏ đảm bảo cho công tác dạy và học.

- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

- Nhập phần mềm, hoàn thiện hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Báo cáo, tổng hợp số liệu đầu năm.

- Tổ chức cân đo cho trẻ đợt 1

-Tổ chức Hội nghị CBCNVC,LĐ, kiên toàn các ban ngành đoàn thể.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của các lớp.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

-Tổ chức ứng dụng SKKN của CB,GV,NV trong trường theo kế hoạch.

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

- BGH

 

- PHT,KT

 

 

- HT

 

 

 

- BGH, GV

 

- HT

 

- HT,KT

 

- HT

 

 

 

 

- HT,KT

 

-Văn thư, Ban phổ cập

 

- BGH

- PHT,Y tế, GV

- BGH

 

- Ban CM

- PHT, GV

- Ban KTNB

 

-BGH

-HT,KT

Tháng

10/2017

- Kiểm tra khảo sát chất lượng GV đầu năm.

- Dự kiến tập, thao giảng các trường trong huyện.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm: Miền Đáy

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập. Đề nghị Thành phố công nhận.

-Tổ chức ứng dụng SKKN của CB,GV,NV trong trường theo kế hoạch.

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

- Ban CM

- PHT, GV

- Ban KTNB

 

 

 

 

- HT,PHT,GV

- CB,GV,NV

 

 

- HT,KT

Tháng

11/2017

- Chuẩn bị các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Thao giảng, kiến tập Miền.

- CB nội dung, điều kiện cơ sở vật chất, con người cho hội thi GVG, NVG cấp trường.

-Tổ chức ứng dụng SKKN của CB,GV,NV trong trường theo kế hoạch.

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

 

- BGH

 

- Ban KTNB

- HT,PHT,GV

- BGH

 

-CB,GV,NV

 

 

- HT,KT

Tháng

12/2017

- Tổ chức thi GVG, NVG cấp trường “ Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”

- Sinh hoạt chuyên môn cụm Miền Đáy

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

-Tổ chức ứng dụng SKKN của CB,GV,NV trong trường theo kế hoạch.

- Tổ chức cân đo cho trẻ đợt 2

- Tổng hợp số liệu báo cáo học kỳ I.

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

- BGH, GV,NV

- HT,PHT,GV

- Ban KTNB

- CB,GV,NV

 

 

- PHT,NVYT

- PHT

-HT,KT

Tháng

01/2018

- Sơ kết học kỳ I.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Kiểm tra các nhóm lớp, sửa chữa cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi kịp thời phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong nhà trường.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm: Miền Đáy

-Tổ chức ứng dụng SKKN của CB,GV,NV trong trường theo kế hoạch.

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

- HT

- Ban KTNB

- PHT,GV,NV

 

- HT,PHT,GV

- CB,GV,NV

 

 

 

 

-HT,KT

 

Tháng 02/2018

- Nghỉ tết âm lịch

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Báo cáo công tác tài chính của trường cuối năm.

- Phát động tết trồng cây

- Tổ chức cân đo cho trẻ đợt 3

-Tổ chức ứng dụng SKKN của CB,GV,NV trong trường theo kế hoạch.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn trước và sau tết.

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

 

- Ban KTNB

- HT,KT

- BGH

PHT, NVYT

- CB,GV,NV

 

- BGH

 

 

-HT,KT

 

 

Tháng

3/2018

- Tổng hợp thống kê công tác phổ cập trẻ 5 tuổi

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tổ chức hội thi “Bé khéo tay” cấp trường.

-Tổ chức ứng dụng SKKN của CB,GV,NV trong trường theo kế hoạch.

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

-PHT,GV

- Ban KTNB

-BGH,GV,NV Trẻ khối MG

-CB,GV,NV

 

 

 

 

-HT-KT

 

Tháng

4/2018

- Đánh giá giáo viên cuối năm

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Kiểm tra việc đánh giá, sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

- Tổ chức cho trẻ khối 4 và 5 tuổi đi tham quan dã ngoại.

- Tổ chức cân đo cho trẻ đợt 4.

-Tổ chức ứng dụng SKKN của CB,GV,NV trong trường theo kế hoạch.

- Tổ chức Liên hoan“ Chúng cháu vui khỏe” đối với trẻ khối mẫu giáo.

- Thu và chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường.

- Xây kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

- Ban CM

- Ban KTNB

-BGH

 

-BGH

BĐDCMHS

PHT,NVYT

 

-CB,GV,NV

 

-BGH

 

- HĐ chấm SKKN

- BGH

 

-HT,KT

Tháng

5/2018

- Tiếp tục đánh giá GV cuối năm.

- Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng hè.

- Nộp báo cáo tổng kết năm học 2017-2018.

- Tổng kết thực hiện các cuộc vận động, tổng kết năm học.

- Thu nộp SKKN, nộp HSTĐ về PGD.

- Họp PH cuối năm, triển khai kế hoạch nghỉ hè của CB-GV-NV.

- Báo cáo, thống kê cuối năm.

- Cập nhật phần mềm phổ cập trẻ hoàn thành chương trình GDMN.

- Kiểm kê tài sản cuối năm.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2018

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

-BGH

-HT

-HT

-HT

 

HĐ chấm SK

-BGH

-BGH

-BGH

- PHT,GV

- HT

 

 

 

 

- HT,KT

Tháng

6/2018

- CB - GV, NV làm hè, nghỉ hè theo lịch phân công.

- Tuyển sinh trực tuyến theo quy định.

- Rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lập danh sách xét nâng lương, thâm niên nghề cho đội ngũ.

-CB,GV,NV

 

 

- HT,KT

Tháng

7/2018

-Thành lập hội đồng tuyển sinh và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh trực tiếp theo văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên.

- Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ hè 2018.

- Báo cáo tổng kết hoạt động hè 2018

- HT,HĐ tuyển sinh

 

- BGH

- HT

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, yêu cầu các tổ chuyên môn, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT;
  • UBND xã, TT
  • Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Thị Nhung

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 3