Thương lắm thây cô ơi- các bé trường mầm non Hoàng Diệu Chương Mỹ- Hà Nội